Палажэнне па маніторынгу рэдкіх відаў раслін і жывёл

           «15» снежня 2014 г.

ПАЛАЖЭННЕ

аб парадку выяўлення, уліку, маніторынгу і ахове месцаў

жыхарства і росту жывёл і раслін,

занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь

ДЛГУ «Краснасельскае»

  

1. Вобласць прымянення,

Дадзенае палажэнне распрацавана ў адпаведнасці з Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 18.05.2009 N 638 (у рэдакцыі пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 2013/07/12 N 622) «Пастанова аб парадку перадачы месцаў пражывання дзікіх жывёл і (або) месцаў росту дзікарослых раслін, якія адносяцца да відаў, уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, пад ахову карыстальнікам зямельных участкаў і (або) водных».

Палажэнне ўводзіцца з мэтай максімальнага зніжэння адмоўнага ўплыву дзейнасці суб'ектаў гаспадарання на месцы жыхарства і росту жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ, а таксама забеспячэння іх своечасовага выяўлення, сістэматызаванага і дакладнага ўліку, пастаяннага маніторынгу і аховы дзікіх жывёл і (або) месцаў вырастання дзікарослых раслін.

2. Тэрміны і азначэнні

-         Лясны фонд – усе лясы, а таксама землі, не пакрытыя лесам, лясныя зямлі і нелясныя землі;

-         Суб'екты гаспадарання, лясгасы - юрыдычныя асобы, якія вядуць лясную гаспадарку і якія ўваходзяць у склад Мінлясгаса, Упраўлення справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

3. Парадак выяўлення.

З.1.Пры выяўленні работнікамі лясной аховы або мясцовым насельніцтвам на тэрыторыі ляснога фонду месцаў пражывання або росту жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ, запаўняецца «Лісток сігналізацыі» згодна з дадаткам 1.

3.2.На працягу 5 дзён з дня паступлення «Лістка сігналізацыі» ў лясніцтва ляснічы або памочнік павінны абследаваць у натуры выяўленае месца пражывання або вырастання. Пры станоўчым выніку абследавання «Лісток сігналізацыі», падпісаны ляснічым або памочнікам, на працягу 7 дзён накіроўваецца ў лясгас.

4. Парадак ўліку і аховы.

4.1.Пасля прыняцця рашэння мясцовым раённым выканаўчым камітэтам лясгасу перадаецца пад ахову выяўленыя і абследаваныя месцы рассялення або росту, і на працягу месяца лясгасам выдаецца ахоўнае абавязацельства з дадаткам да яго схемы размяшчэння ўзятага пад ахову
ўчастка з яго канкрэтным апісаннем. Ахоўнае абавязацельства
накіроўваецца: першы асобнік - у абласны камітэт прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, другі асобнік – мясцоваму
раённаму выканаўчаму камітэту.

4.2.Улік выяўленых месцаў пражывання або росту ў лясгасе вядзецца згодна з дадаткам 2 «Зводная ведамасць уліку месцаў пражывання або росту жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ».

4.3. Лясгасы, якім перададзены пад ахову месцы пражывання або росту жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ, абавязаны:

-         утрымліваць іх у стане, спрыяльным для пражывання (росту) гэтых жывёл або раслін;

-         у выпадку неабходнасці ажыццяўляць мерапрыемствы, якія садзейнічаюць павелічэнню колькасці відаў жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ;

-         не дапускаць дзеянняў, якія могуць прывесці да гібелі, скарачэння колькасці або парушэння асяроддзя жыхарства (росту) рэдкіх і тых жывёл і раслін, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення

-   пры планаванні работ, звязаных са змяненнем умоў пражывання (росту), на ахоўным участку праводзіць узгадненне тэрмінаў правядзення і аб'ёмаў гэтых работ з органамі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

4.4 Рассяленне (распаўсюджванне) дзікіх жывёл і раслін, якія могуць нанесці шкоду відам жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ, або з'яўляюцца іх канкурэнтамі ў месцах пражывання (росту) апошніх, не дапускаецца.

4.5.       У лясгасах і лясніцтвах павінна быць у наяўнасці інфармацыя па рэдкіх і знікаючых відах жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ, выяўленых на тэрыторыі падведамнага ляснога фонду месцах іх пражывання або вырастання, а таксама своечасова ўносіцца змены на картаграфічныя матэрыялы.

5. Парадак маніторынгу

5.1. Лясгасы, на тэрыторыі якіх выяўлены месцы пражывання або росту жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ, сумесна з раённымі інспекцыямі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя штогод, у першым паўгоддзі, праводзяць абследаванне выяўленых і ўзятых пад ахову месцаў пражывання або росту на прадмет наяўнасці на іх прыкмет пражывання або росту. Пры гэтым складаецца акт абследавання.

5.2.     Абследаванне (інвентарызацыя) месцаў пражывання або росту відаў жывёл і раслін, прыкметы пражывання або росту якіх у першым паўгоддзі немагчыма ўстанавіць, бо яны слаба выяўлены, можа адбывацца ў іншыя тэрміны (перыяд падрыхтоўкі да зімоўкі, цвіцення, плоданашэння).

5.3.  Калі на працягу не менш за тры гады пры абследаванні (iнвентарызацыi) прыкметы пражывання або росту не ўстаноўлены, камісія хадайнічае перад мясцовым раённым выканаўчым камітэтам аб прыняцці рашэння аб спыненні дзеяння ахоўнага абавязацельства. Пасля прыняцця такога рашэння лясгасам са «Зводнай ведамасці ўліку месцаў пражывання або росту жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ» выключаюцца дадзеныя аб такіх участках.

            5.4. У выпадку змены пры правядзенні базавага або бесперапыннага лесаўпарадкавання назваў лясніцтваў, нумароў і плошчаў кварталаў для участкаў, на якіх выяўлены месцы рассялення або вырастання жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ, лясгасы павінны інфармаваць на працягу 30 дзён раённыя інспекцыі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя аб унясенні зменаў.

 

  

Дадатак 1

Упраўленне справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

ДЛГУ «Краснасельскае»

Лісток

сігналізацыі аб выяўленні месцаў пражывання або росту жывёл і раслін, занесеных у

Чырвоную кнігу РБ

 

1. Лясніцтва _________, участак № _______, абход №________, квартал №______, выдзел №_______.

2. Выяўлена месца пражывання_______________________________________________

(від, падвід, папуляцыя жывёлы і расліны, занесенай у Чырвоную кнігу)

Меркаваная колькасць асобін, гнёздаў, паселішчаў жывёл, плошчу і характар (адзінкава, курцінна, па ўсім участку) росту раслін:

___________________________________________________________

 

«____»                                           20__ года.

 

 

Выявіў:                                                                                               

Праверыў ляснічы:                                                                                 

 

 

 Дадатак 2

 

ДЛГУ «Краснасельскае»

Зводная ведамасць

уліку месцаў пражывання або росту жывёл

і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ.

 

Лясніцтва

№ квар­тала

Плошча,

га

Від, падвід, папуляцыя расліны ці жывёлы

Колькасць асобін жывёл, трапляння для раслін (адзінкава, курцінна, па ўсім участку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галоўнае меню

Кантакты

Электронныя звароты грамадзян і юрыдычных асоб могуць быць накіраваны на адрас info@krasnoselskoe.by або праз спецыяльную форму