Справаздача аб мерах па ахове лясоў высокай прыродаахоўнай каштоўнасці, рэпрэзентатыўных участкаў, захаванні асноўных біятопаў за 2017 год

Справаздача аб мерах па ахове лясоў высокай прыродаахоўнай каштоўнасці, рэпрэзентатыўных участкаў, захаванні асноўных біятопаў за 2017 год

Лясы высокай прыродаахоўнай каштоўнасці (ЛВПЦ)

У мэтах дасягнення ўстойлівага лесакіравання, захавання біялагічнай разнастайнасці ДЛГУ «Краснасельскае» выяўляе і падтрымлівае высокія прыродаахоўныя каштоўнасці лясоў. Ацэнка ўздзеяння на лясы высокай прыродаахоўнай каштоўнасці (ЛВПЦ) выклікана неабходнасцю арганізацыі прэвентыўных мер па выключэнні такіх лясоў з лесакарыстання і распрацоўцы мерапрыемстваў для іх аховы.

Біялагічна каштоўныя лясы (БЦЛ), якія пакрываюць тыпы 1-3 ЛВПЦ абследуюцца.

Перш за ўсё, абследуюцца кварталы , дзе плануецца нарыхтоўка, каб пазбегнуць рубкі каштоўных лясоў. Абследаванне праводзіцца ІТР, якія вядуць нарыхтоўкі і на практыцы захоўваюць біялагічную разнастайнасць.

На тэрыторыі лясгаса да асабліва ахоўных прыродных тэрыторый аднесены: Гідралагічны помнік прыроды рэспубліканскага значэння «Крыніцы - «Святыя крыніцы» плошчай 6,0 га, і Ландшафтны заказнік «Купалаўскі»- 1091 га, якія маюць спецыяльныя ахоўныя абавязацельствы.

        

Згодна з асаблівым рэжымам аховы помнікаў

ЗАБАРАНЯЮЦЦА наступныя віды дзейнасці:

правядзенне работ звязаных са змяненнем гідралагічнага рэжыму тэрыторыі;

выкарыстанне водных аб'ектаў у меліярацыйных мэтах;

штучная змена рэчышча вадацёкаў;

разбурэнне берагоў і поймы водных аб'ектаў;

знішчэнне берагаахоўнай, воднай і балотнай расліннасці;

сброс сцёкавых вод;

здабыча карысных выкапняў;

работы, якія могуць прывесці да забруджвання і знясіленне водных аб'ектаў або змянення хімічнага саставу вод;

прагон і пасьба жывёлы;

развядзенне вогнішчаў;

праезд, стаянка і мыццё аўтамабіляў і іншых аўтатранспартных сродкаў;

устаноўка намётаў;

правядзенне масавых мерапрыемстваў.

Вядзенне лясной гаспадаркі на гэтых участках праводзіцца згодна з ахоўнымі абавязацельствамі і ў адпаведнасці з асаблівым рэжымам аховы тэрыторый.

На тэрыторыі лясгаса вылучаныя 10 участкаў з ростам рэдкіх раслін і месца, дзе жыуць рэдкія птушкі, занесеныя у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. На гэтых ўчастках дзейнічае ахоўнае абавязацельства.

 Ведамасць уліку месцаў пражывання або росту жывёл і раслін, занесеных у Чырвоную кнігу РБ

Лясніцтва

Від, падвід, папуляцыя расліны

або жывёлы

Колькасць асобін жывёл, трапленне для раслін

Колькасць асобін жывёл, трапленне для раслін

Аўсяніца высокая

Адзінкавыя

Краснасельскае

Тайнік яйкападобны

Адзінкавыя

Краснасельскае

Пальчатакарэннік майскі

Адзінкавыя

Краснасельскае

Звычайная пустальга

Адзінкавыя

Краснасельскае

Луннік ажываючы

Адзінкавыя

Краснасельскае

Купальніца еўрапейская

Адзінкавыя

Краснасельскае

Зялёны дзяцел

Адзінкавыя

Краснасельскае

Лішайнік

Lobaria pulmonenia

Адзінкавыя

Рогаўскае

Вераб'іны сыч

Адзінкавыя

Янушковіцкае

Баранец звычайны

Адзінкавыя курціны

Акрамя таго да 1-3 катэгорый ЛВПЦ аднесены ўчасткі ў балотных лясах на плошчы 88,0 га, участкі насаджэнняў-меданосаў на плошчы 1,0 га.

З падрабязнымі картамі і матэрыяламі па вылучэнню ЛВПЦ можна азнаёміцца ў офісе лесагаспадарчай установы і яго структурных падраздзяленнях.

                                       Рэпрэзентатыўныя ўчасткі

На тэрыторыі ляснога фонду лясгаса вылучаныя рэпрэзентатыўныя ўчасткі лясных экасістэм.

Рэпрэзентатыўныя ўчасткі лясных экасістэм у сукупнасці павінны поўна і прапрапарцыянальна прадстаўляць усю разнастайнасць насаджэнняў, якія растуць на арандаваным лясным участку ў дачыненні, перш за ўсё пераважаючых у іх драўняных парод і іх ўзросту, а таксама іх паўнот, класаў баніцета і тыпаў умоў месцаў росту, якія яны займаюць. Рэпрэзентатыўныя ўчасткі вылучаюцца ў насаджэннях натуральнага паходжання, якія раней не былі кранутыя якімі-небудзь інтэнсіўнымі рубкамі і якія маюць таксацыйныя паказчыкі блізкія да сярэдніх для той групы насаджэнняў, якую яны прадстаўляюць. Пры наяўнасці магчымасці неабходна выдзяляць рэпрэзентатыўныя экасістэмы не асобнымі ўчасткамі, якія размяшчаюцца па тэрыторыі арандаванага ляснога фонду, а прасторава спалучанымі групамі насаджэнняў (ляснымі масівамі). Пры гэтым найбольш важна вылучыць і захаваць рэпрэзентатыўныя ўчасткі для груп насаджэнняў, у якіх прызначаюцца і праводзяцца рубкі галоўнага карыстання, г.зн. для спелых і перестойных дрэвастояў.

Для рэпрэзентатыўных участкаў экасістэм на перыяд дзеяння сертыфіката, уводзіцца забарона на правядзенне любых гаспадарчых мерапрыемстваў. Па заканчэнні гэтага тэрміну, у выпадку неабходнасці правядзення высечак або будаўніцтва дарог на ўчастку (таксацыйным выдзеле), аднесеным да рэпрэзэнтатыўных у эксплуатацыйных лясах, дадзены ўчастак выключаецца з ліку рэпрэзентатыўных і замест яго вылучаецца іншы, які прадстаўляе тую ж групу насаджэнняў.

З картамі і матэрыяламі выдзеленых рэпрэзентатыўных участкаў можна азнаёміцца ў офісе лесагаспадарчай установы і яго структурных падраздзяленнях.

Захаванне ключавых біятопаў

У мэтах захавання біяразнастайнасці, натуральных экалагічных сістэм, прыродных ландшафтаў і прыродных комплексаў, устойлівага кіравання лясамі, павышэння іх патэнцыялу прадпрыемствы падчас правядзення лесанарыхтовак захоўваюць ключавыя біятопы.

Памеры водаахоўных зон і меры аховы ўсталёўваюцца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Каля дробных водных аб'ектаў (па якіх заканадаўствам не ўстаноўлены параметры выдзялення водаахоўных зон) усталёўваецца водаахоўная зона (у абодва бакі ад ручаёў і рэчак, вакол ключоў, крыніц, выхадаў грунтовых вод) шырынёй, роўнай сярэдняй вышыні навакольнага драўнянага полага, але не менш за 20 метраў, дзе не праводзяцца ўсе віды высечак.

Устанаўленне межаў ключавога біятопа адпавядае натуральнаму контуру ляснога ўчастка і ўключае часова затапляльныя прыбярэжныя ўчасткі.

У выпадку выяўлення на лесасеках віду, занесенага ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, месца яго пражыванне падлягае захаванню.

Вакол месца знаходкі віду, занесенага ў Чырвоную кнігу усталёўваецца буферная зона радыусам роўным сярэдняй вышыні навакольнага драўнянага полага, але не менш за 20 метраў. У межах буфернай зоны не праводзяцца ўсе віды высечак.

Адзінкавыя перестойныя, ссыхаючыя і сухастойныя хвойныя і ліставыя дрэвы, асталопы (пні, абламаныя на рознай вышыні).

У выключных выпадках для забеспячэння тэхнічнай бяспекі сухія дрэвы ператвараюць у высокія пні (пры машыннай валцы). Пры ручной валцы прыбіраюцца ствалы, якія прадстаўляюць непасрэдную небяспеку для работнікаў.

Дрэвы з гнёздамі і дупламі.

У перыяд гнездавання (сакавік-жнівень) пры заселенасці гнязда прыпыняюцца ўсе віды высечак на ўчастку. Цалкам захоўваецца навакольны дрэвастой радыусам 500 метраў, для удакладнення мер аховы і відавой прыналежнасці гнязда, неабходна пракансультавацца са спецыялістам-арнітолагам.

Па-за перыядам гнездавання (верасень - люты) дрэвы з гнёздамі не падлягаюць рубцы, па магчымасці ўключаюцца ў склад ахоўныя лясных участкаў.

Для дрэў з гнёздамі дыяметрам ад 1 метра і больш:

Прыпыняюцца ўсе віды высечак у любую пару года. Цалкам захоўваецца навакольны дрэвастой радыусам 500 метраў, для удакладнення мер аховы і відавой прыналежнасці гнязда неабходна пракансультавацца са спецыялістам-арнітолагам.

Павал на розных стадыях разлажэння.

Павал пакідаецца ў спакойным стане.

У выпадку неабходнасці заходу тэхнікі ў пчальнік, павал адсоўваецца ў бок.

Маніторынг гаспадарчай дзейнасці і ЛВПЦ

Маніторынг вядзецца па наступных паказчыках:

- аб'ёмы нарыхтоўкі драўніны па відах высечак галоўнага і прамежкавага карыстання;

- аб'ёмы і якасць лесааднаўленчых мерапрыемстваў;

- фактычны і разліковы аб'ём рубкі;

- дынаміка папуляцый відаў жывёл (ажыццяўляецца збор і аналіз агульнай інфармацыі);

- плошчы ахоўных участкаў;

- аб'ёмы біятэхнічных мерапрыемстваў;

- аб'ёмы мерапрыемстваў па абароне і ахове лесу;

- эфектыўнасць лесагаспадарчых мерапрыемстваў;

- маніторынг ЛВПЦ

Вынікі маніторынгу гаспадарчай дзейнасці прадпрыемства даступныя для грамадскасці на афіцыйным сайце лесагаспадарчай установы.

Узаемадзеянне з мясцовым насельніцтвам

Пры планаванні і ажыццяўленні гаспадарчай дзейнасці лясгас прадастаўляе магчымасць мясцоваму насельніцтву, іншым зацікаўленым бакам выказаць свае прапановы па ўліку магчымых сацыяльных наступстваў (напрыклад, па абмежаванні гаспадарчай дзейнасці ў пэўных месцах, метадам вядзення лесагаспадарчай дзейнасці і лесанарыхтовак, будаўніцтве і падтрыманню дарожнай сеткі, пытаннях працоўнай занятасці).

Меры па зніжэнню негатыўнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе

Водаахоўнымі зонамі з'яўляюцца тэрыторыі, якія прымыкаюць да берагавой лініі водных аб'ектаў і на якіх устанаўліваецца спецыяльны рэжым ажыццяўлення гаспадарчай i iншай дзейнасцi ў мэтах прадухілення забруджвання, засмечвання водных аб'ектаў.

У межах водаахоўных зон усталёўваюцца прыбярэжныя ахоўныя палосы, на тэрыторыі якіх уводзяцца дадатковыя абмежаванні гаспадарчай i iншай дзейнасцi.

У межах прыбярэжных ахоўных палос забараняецца: узворванне зямель, месцаў пахавання адходаў вытворчасці і спажывання, хімічных, атрутных рэчываў, рух і стаянка транспартных сродкаў (акрамя спецыяльных), за выключэннем іх руху па дарогах і стаянкі на дарогах у спецыяльна абсталяваных месцах, якое мае цвёрдае пакрыццё, выпас сельскагаспадарчых жывёл, выкарыстанне сцёкавых вод для ўгнаенні глебы, не дапускаецца рух тралёвачных трактароў (рубкі праводзяцца пераважна ў зімовы перыяд па мерзлым грунце), пасечаныя рэшткі выносяцца за межы прыбярэжных ахоўных палос.

Не дапускаецца:

- захламленне пасечанымі рэшткамі берагоў ручаёў, рэк і азёр;

- трапленне ў іх гаруча-змазачных матэрыялаў;

- перакрыццё пратокі вады пры будаўніцтве часовых збудаванняў праз ручаі і рэкі;

- выкарыстанне рэчышчаў рэк і ручаёў ў якасці трас волакаў і лясных дарог.

Перагляд плана лесакіравання

У план лесакіравання па меры неабходнасці ўносяцца аператыўныя змены, звязаныя:

- з дзеяннем прыродных і антрапагенных фактараў (выбухаў размнажэння шкоднікаў і хвароб лесу, паводак, пажараў, нелегальных высечак);

- з інфармацыяй у дачыненні да ключавых біятопаў і ЛВПЦ, якая паступае ад навуковых арганізацый і іншых зацікаўленых бакоў, а таксама ў сувязі з унясеннем змяненняў у палітыку і інструкцыі прадпрыемства, якія прадугледжваюць неадкладную рэалізацыю

- дадатковымі абавязацельствамі прадпрыемства, узгодненымі з зацікаўленымі бакамі, у дачыненні да захавання або змены гаспадарчага рэжыму;

- з месцамі, якія маюць асаблівае значэнне - культурнае, гістарычнае, рэлігійнае, экалагічнае і гаспадарчае - для мясцовага насельніцтва;

- з ЛВПЦ.

План лесакіравання рэгулярна пераглядаецца (не радзей чым раз у 5-10 гадоў) з улікам вынікаў маніторынгу экалагічных і сацыяльна-эканамічных зменаў, а таксама новай навукова-тэхнічнай інфармацыі.

Мерапрыемствы па ахове лясоў высокай

прыродаахоўнай каштоўнасці

         Правядзенне мерапрыемстваў па ахове лясоў высокай прыродаахоўнай каштоўнасці з'яўляецца неад'емнай часткай аховы ляснога фонду. З мэтай прадухілення парушэнняў рэжыму аховы тэрыторый праводзяцца рэйдавыя мерапрыемствы. Для азнаямлення насельніцтва з правіламі знаходжання ў лясах і на ААПТ, работнікамі лесагаспадарчай установы штогод размяшчаюцца матэрыялы ў друкаваных выданнях, на сайце лясгаса, а таксама арганізоўваюцца выступы на радыё і тэлебачанні. Кароткая справаздача аб праведзенай рабоце прыведзена ў табліцы.

 

 

 

 

 

Звесткі па ахове лесу

па ДЛГУ "Краснасельскае" за 2017 год

 

Назва мерапрыемстваў

Па лясгасу

 

Дзяржаўная лясная ахова

 

колькасць лясніцтваў, шт.

4

 

        майстэрскіх участкаў

11

 

        абходаў

63

 

Усяго колькасць дзяржаўнай лясной аховы, чал. у тым ліку

95

 

        ІТР лясгаса

6

 

        ІТР лясніцтва

19

 

        ляснікі, егеры

70

 

Ахова лясоў ад пажараў

 

Распаўсюджана лістовак

120

 

Прачытана лекцый і дакладаў

10

 

Праведзена гутарак з мясцовымі жыхарамі (падв. абыход)

60

 

Добраўпарадкаванне

 

Адрамантавана месцаў адпачынку

4

 

Устаноўлена:

 

 

           аншлагаў

32

 

           шлагбаўмаў на другарадных дарогах

20

 

Ліквідавана несанкцыянаваных сметнікаў: шт.

2

 

           маса, кбм.

8,0

 

Ачышчана лясоў ад захламленасці: плошча, га

600

 

           маса, кбм.

6900

 

Ахова лясоў ад парушэнняў ляснога і прырод. закан.

 

Выяўлена парушэнняў ляснога і прыродаахоўнага заканадаўства, шт

4

 

Незаконныя высечкі, усяго выпадкаў

3

 

маса, м3

1,5

 

Працэнт выяўлення (%)

100

 

Шкода, прычыненую незаконнымі рубкамі, рублёў.

60

 

Праведзена рэйдаў, шт.

20

 

Усяго прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці, шт.

3

 

Галоўнае меню

Кантакты

Электронныя звароты грамадзян і юрыдычных асоб могуць быць накіраваны на адрас info@krasnoselskoe.by або праз спецыяльную форму